Fotinis Basket Fotinis Basket
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΜΕΝΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Για να περιηγείστε στον ιστότοπο θα πρέπει να αποδεχτείτε όλους τους ακόλουθους νομικούς όρους που σχετίζονται με αυτή την ιστοσελίδα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της.
Η Τοποθεσία Ιστού www.fotinis basket.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της επιχείρησης Γ.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ με τον διακριτικό καταχωρημένο τίτλο « ΤΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ» « FOTINIS BASKET»

Διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εισαγωγική επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου, Γ.Παπαδάτος (Το Καλαθάκι της Φωτεινής), Φορμίωνος 49 Καισαριανή τ.κ 16121 Αθήνα, Ελλάδα (από τούδε κι εφεξής η «Εταιρεία»), μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί νόμιμα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην Ελλάδα και με αντικείμενο την εισαγωγή, εμπορία και διανομή προϊόντων εστίασης.

Περιεχόμενο – Αναπαραγωγή:
Όλα τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Μπορείτε να λαμβάνετε ή να αντιγράφετε το περιεχόμενο και τις εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τα πνευματικά δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση κάθε είδους περιεχομένου για χρήση άλλη εκτός από την προσωπική χρήση απαγορεύεται ρητά αν δεν υπάρχει πρότερη γραπτή άδεια από την Εταιρεία.

Περιορισμός ευθύνης:
Όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχουν προστεθεί καλή τη πίστη και μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς λόγους. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες, συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και κείμενα που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δε φέρει καμία εγγύηση ή δέσμευση κάθε είδους για την ακρίβεια, αξιοπιστία ή την πιθανή μη διαθεσιμότητα τους.

Η αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων προσώπων δεν αποτελεί τρόπο πώλησης ή/και αγοράς/προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του επισκέπτη να πιστέψει, υιοθετήσει ή να βασιστεί σε όποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ή να διαπραγματευτεί ή να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία αναφέρεται ή προβάλλεται στον παρόντα ιστότοπο, ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο.

Απόρρητο – Επεξεργασία δεδομένων:
Η Εταιρεία δε συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες από την ιστοσελίδα. Ο browser του χρήστη παρέχει πληροφορίες στο διακομιστή ιστού μας, όπως η τοποθεσία ιστού από την οποία χρήστης έχει συνδεθεί, η ταυτότητα Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ή ο τύπος browser του χρήστη, καθώς και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει σε εμάς, είτε οι τελευταίες παρέχονται μέσω ενός μηνύματος e-mail, μέσω μιας εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο, κλπ. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτή την Τοποθεσία Ιστού σε συγκεντρωτική μορφή μόνο για στατιστικούς λόγους (χωρίς προσωπική αναγνώριση), για παράδειγμα, για τη μέτρηση της χρησιμότητας και της δημοσιότητας αυτής της Τοποθεσίας Ιστού. Τα δεδομένα δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερική χρήση της Εταιρείας.

Ασφάλεια Τοποθεσίας Ιστού:
Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσει ασφαλή τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τεχνολογικές ανανεώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τον εν δυνάμει τεχνικό έλεγχο της Εταιρείας, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη ή εγγύηση για δυσκολίες που παρουσιάζονται λόγω της προσωρινής ή της μόνιμης δυσλειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη για κάθε είδους απώλεια που μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες της παρούσας τοποθεσίας λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτή την Τοποθεσία.

Πολιτική Cookies:
Τα Cookies http, ιστού, ή browser είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που λαμβάνονται από τη συσκευή του χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Κάθε φορά που ο χρήστης φορτώνει την ιστοσελίδα, ο browser στέλνει το cookie στο διακομιστή για να ενημερώσει την τοποθεσία ιστού για την προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη. Τα cookies μπορούν να είναι χρήσιμα γιατί επιτρέπουν σε μια τοποθεσία ιστού να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» για διάφορους λόγους και συγκεκριμένα για:
(α) Marketing: για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της προώθησης της ιστσοελίδας, τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτή την τοποθεσία, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε αυτή την τοποθεσία Ιστού.

(β) Διεξαγωγή έρευνας για στατιστικούς λόγους ή/και τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της.

(γ) Κοινωνική δικτύωση μέσω Cookies: Προκειμένου να κοινοποιείται το περιεχόμενο με τους χρήστες εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Αν ο χρήστης δε συμφωνεί με τη χρήση αυτών των cookies, μπορεί να τα απενεργοποιήσει από το μενού επιλογών (Options) του browser του.
Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες δε θα λειτουργούν τόσο καλά αν απενεργοποιηθούν τα cookies.
Οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα στο σύνδεσμο ως προς την ανάλυση συμπεριφοράς και τη διαφήμιση, και πώς μπορεί κανείς να επιλέξει να μη χρησιμοποιεί τέτοιες διαφημίσεις.

Τροποποίηση των όρων:
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς πρότερη ειδική ειδοποίηση στους επισκέπτες της. Ωστόσο, μόλις μια τέτοια τροποποίηση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, δεσμεύει όλους τους επισκέπτες και τα μέλη αυτής της ιστοσελίδας στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της.

Copyright © 2015-2024 Fotinis Basket. All rights reserved.    Design: Kommigraphics    Development: Lab21